Home » Asbest » Verwijdering-asbest

Professionele verwijdering

Professionele verwijdering

 

Het gebruik van asbest kan levensgevaarlijk zijn en is tegenwoordig dan ook streng verboden. Helaas is het vroeger dusdanig veel toegepast dat we er nog regelmatig mee geconfronteerd worden. Asbest-bevattende materialen hoeven niet echter altijd verwijdert te worden. Zolang het gaat om hechtgebonden asbest en er niets mee gebeurt, dan kan het in principe gewoon blijven zitten. Wanneer er wel degelijk een risico is op het vrijkomen van asbestvezels, dan moet u het wel laten verwijderen.

 

Inventarisatie

Vooral wanneer er sloop- of renovatiewerkzaamheden op de planning staan, moet eerst duidelijk zijn of er asbest aanwezig is in het betreffende gebouw. En zo ja, waar die asbest dan precies zit en wat de ernst van de situatie is. Voor dergelijke zaken dient u altijd een gespecialiseerd asbestinventarisatiebedrijf in te schakelen. Zij kunnen tevens inzicht geven in de risico’s van de geplande werkzaamheden en welke maatregelen er getroffen moeten worden. Als het risico bestaat dat er asbestvezels vrijkomen, dan bent u verplicht om het asbest door een gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen.

 

Verwijdering

Asbest mag u absoluut niet zelf verwijderen. Wanneer asbest op de verkeerde manier verwijderd wordt, is dit vaak nog gevaarlijker dan wanneer men het gewoon laat zitten. Daarbij moet asbest ook op een speciale manier worden verpakt en afgevoerd. Daarom worden er zeer strenge regels gehanteerd voor asbestsanering. Deze kunt u terugvinden in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012. Alleen een gespecialiseerd asbestsaneringsbedrijf met een SC-530 en/of SC-540 certificering kan aan al die regels voldoen; deze bedrijven beschikken over de juiste beschermende kleding en apparatuur om asbest op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen. Op die manier blijft zowel uw eigen gezondheid als die van omwonenden gewaarborgd. Als u toch tracht de asbest zelf te verwijderen zonder de regelgeving voor het verwijderen, verpakken en afvoeren van asbest in acht te nemen, dan kan dit u flinke boetes opleveren.

 

Verantwoordelijkheid en kosten

Wanneer u een woning, bedrijfsruimte of werkplaats huurt, dan is de verhuurder verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbest. Heeft u het pand gekocht, dan bent u zelf verantwoordelijk.

Asbestsanering kan behoorlijk in de kosten lopen. Dat komt door de grote risico’s die er aan verbonden zijn, en de vereiste certificaten en licenties. Het is raadzaam om eerst een inventarisatie uit te laten voeren, en op basis van het rapport een aantal offertes aan te vragen bij verschillende asbestsaneringsbedrijven. Op die manier krijgt u snel goed inzicht in de kosten die de asbestsanering met zich mee zal brengen. In principe moet u zelf betalen voor de kosten van de asbestsanering. Vaak kunnen mensen die van een uitkering leven aanspraak maken op subsidie voor bijzondere gevallen.

 

Asbestdaken

Er is één uitzondering waarvoor u wel subsidie kunt aanvragen bij de gemeente, en dat is voor het verwijderen van asbestdaken. De reden dat hiervoor wel subsidie beschikbaar is gesteld, is omdat de Nederlandse overheid heeft besloten asbestdaken in Nederland vanaf 2024 te verbieden. Dat betekent dat alle asbestdaken voor die tijd gesaneerd moeten worden. Een behoorlijke klus, aangezien er in ons land nog altijd heel veel oudere woningen zijn waar asbest in het dak zit verwerkt. Die subsidies moeten huiseigenaren stimuleren om toch tijdig hun asbestdaken te laten verwijderen. Ook voor asbestdaken willen we nogmaals benadrukken dat u altijd een erkend asbestsaneringsbedrijf dient in te schakelen om de veiligheid van uzelf en anderen te waarborgen.

Ontvang meer info

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te krijgen over Professionele verwijdering