Home » Dyslexie » Herken-Dyslexie-2

Hoe herken ik dyslexie?

Hoe herken ik dyslexie?

 

Heeft mijn zoon/dochter dyslexie?

Er zijn ouders die op een punt komen waar ze zich afvragen: “Heeft mijn kind dyslexie?” In dit artikel leggen we uit hoe u deze vraag kunt beantwoorden.

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis waarbij mensen moeite hebben met lezen en schrijven. In tegenstelling tot wat sommigen denken, heeft dyslexie niets te maken met een lage intelligentie of een slechte scholing. Dyslexie is aangeboren en heeft meer te maken met hoe de hersenen werken. Naar schatting heeft ongeveer 20% van de mensen in Nederland in meer of mindere mate van dyslexie. Wat zijn de symptomen van dyslexie? Door u in te lezen in de symptomen van dyslexie, kunt u de aandoening sneller herkennen, ook bij uw eigen kind. Dyslectische kinderen hebben problemen met lezen, schrijven en spellen.

  Dit kunt u merken doordat kinderen moeite hebben met:

 • • Begrijpend lezen
 • • Hardop voorlezen
 • • Het ontwikkelen van een leesbaar handschrift
 • • Het correct uitspreken van klanken of woorden
 • • Het omzetten van gedachten in taal
 • • Het onthouden van spreekwoorden en uitdrukkingen
 • • Het onthouden van namen, plaatsen, losse woordjes en jaartallen
 • • Het aanleren van liedjes en rijmpjes
 • • Het aanleren en toepassen van spellingsregels
 • • Concentratie op verbale communicatie
Meestal verergeren de symptomen van dyslexie op momenten dat het tempo van het onderwijs omhoog gaat, er meer leerstof bij komt, of wanneer het kind met stress of spanning geconfronteerd wordt.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

In de meeste gevallen worden kinderen vanuit school doorverwezen naar een dyslexiekundige. Er vindt eerst een intakegesprek plaats, gevolgd door een diagnostisch onderzoek van het kind. Tijdens dit onderzoek wordt eerst het leesniveau bepaald, en worden er testen gedaan op het gebied van nauwkeurigheid, snelheid van woordherkenning, enzovoorts. Er wordt tevens bekeken of er wellicht aanverwante problemen zijn die vaak met dyslexie samengaan, zoals slechtziendheid, ADHD of dyscalculie (moeite met rekenen). Het kan ook zijn dat er sprake is van dyslexie en hoogbegaafdheid, een situatie waarbij de dyslexie vaak pas laat wordt herkend omdat de kinderen door hun hoge intelligentie voldoende kunnen compenseren om mee te komen. Na analyse van alle gegevens wordt de diagnose gesteld. Bij de evaluatie krijgt u te horen of er inderdaad dyslexie is vastgesteld. Als dat het geval is, dan krijgt hij of zij een officiële dyslexieverklaring. Uiteraard wordt ook de school van de diagnose op de hoogte gebracht, zodat er rekening mee kan worden gehouden en het kind ook tijdens de lessen een goede begeleiding kan krijgen.

Hoe wordt dyslexie behandeld?

Hoewel dyslexie iets is waar een kind zijn of haar hele leven last van zal houden, zijn er gelukkig allerlei manieren om ermee om te leren gaan. De behandeling wordt gebaseerd op de ernst van de dyslexie. In sommige gevallen gaat het slechts om wat leesproblemen, die met wat extra begeleiding op school wel kunnen worden opgelost. In andere gevallen gaat het om ernstige dyslexie; hiervoor wordt een gespecialiseerde behandeling aanbevolen. Het kan ook zijn dat de dyslexie slechts een onderdeel is van een veel complexere problematiek. In zo’n geval zou het kind kunnen worden doorverwezen naar andere specialisten.

Ontvang meer info

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te krijgen over Hoe herken ik dyslexie?