Home » Dyslexie » Oorzaak-dyslexie

Signalen van dyslexie

Signalen van dyslexie

 

Dyslexie betekent letterlijk ‘beperkt kunnen lezen.’ De term is afkomstig van het Griekse ‘dys’ (beperkt) en ‘lexis’ (taal/woorden). Dyslexie is een aandoening die in Nederland officieel wordt beschreven als “een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.” Dyslexie heeft niets met intelligentie te maken, maar het kan op school, tijdens de studie en tijdens de carrière wel problemen veroorzaken. Dyslexie is aangeboren. Het is goed om te weten wat de kenmerken van dyslexie zijn, zodat het tijdig herkend kan worden en het kind de juiste begeleiding krijgt en kan leren hoe hij of zij met dyslexie moet omgaan.

 

Signalen van dyslexie bij baby’s

De eerste kenmerken van dyslexie kunnen al bij baby’s zichtbaar zijn:

 

 • Later leren kruipen en lopen dan leeftijdsgenootjes.
 • Later beginnen met praten.
 • De spraakontwikkeling gaat trager.
 • Zowel grove als fijne motoriek is minder ontwikkeld.
 • Bestek vasthouden en ermee eten kost moeite.

 

Signalen van dyslexie bij kinderen

Dyslexie wordt bij kinderen doorgaans pas ontdekt vanaf de leeftijd van zes jaar. Ze gaan dan naar groep 3, waar ze echt leren lezen en schrijven. En daar worden de signalen ineens goed zichtbaar.

 

De volgende verschijnselen kunnen signalen van dyslexie zijn:

 • Letters zien ‘dansen’ en letters door elkaar halen; kinderen zien ‘duer’ in plaats van ‘deur,’ ‘drop’ in plaats van ‘dorp.’
 • Een slechte beheersing van het alfabet.
 • Het maken van spelfouten, zelfs tijdens het overschrijven.
 • Slecht kunnen schrijven, mogelijk ook moeite met andere motorische vaardigheden.
 • Slecht leesbaar of wisselend handschrift.
 • Pennen en potloden op een ongebruikelijke manier vasthouden.
 • Onduidelijkheid over links- of rechtshandigheid.
 • Fonetisch schrijven; kinderen schrijven woorden op zoals ze klinken.
 • Lezen gaat erg langzaam en vergt veel energie.
 • Voorlezen gaat stotterend en/of hakkelend.
 • Moeite met het correct uitspreken van bepaalde woorden.
 • Moeite met het onthouden van namen, liedjes, rijmpjes, enzovoorts.
 • Stotteren.
 • Problemen met begrijpend lezen; kinderen weten achteraf vaak niet wat ze hebben gelezen.
 • Klachten over hoofdpijn of duizeligheid.
 • Moeite om links en rechts uit elkaar te houden.
 • Moeite met klokkijken.
 • Moeite met rekenen (vooral het leren van tafels).
 • Concentratieproblemen.
 • Dromerig, slecht tijdsbesef.
 • Het tempo van de rest van de klas niet kunnen bijhouden.

 

De bovenstaande signalen kunnen sterk verergeren wanneer het kind geconfronteerd wordt met emoties, spanning, stress, tijdsdruk of gezondheidsproblemen.

 

Dyslexie herkennen bij volwassenen

Niet bij alle dyslectici wordt de aandoening op jonge leeftijd vastgesteld. Het kan ook zijn dat men er pas op volwassen leeftijd achter komt. Vaak zijn de signalen achteraf wel te herkennen. Altijd al moeite gehad met lezen en schrijven, docenten die het niet begrepen omdat hij of zij wel gewoon een heel slim kind was… Het kan erg vervelend zijn om er dan later pas achter te komen dat het om dyslexie gaat. De signalen van dyslexie bij volwassenen komen in grote lijnen overeen met de signalen die bij kinderen merkbaar zijn. Denk hierbij aan:

 

 • Moeite met lezen en schrijven.
 • Moeite om dingen onder woorden te brengen.
 • Concentratieproblemen.
 • Moeite met persoonlijke organisatie (het bijhouden van een agenda, tijdsmanagement, enz.).
 • Denken in beelden en associaties.

 

Wanneer het vermoeden bestaat dat een volwassene dyslexie heeft, kan het raadzaam zijn om alsnog een diagnose te laten stellen. Met de juiste begeleiding kunnen handvaten worden aangereikt waardoor het makkelijker wordt om ermee om te gaan. De diagnose alleen al kan vaak een opluchting zijn voor volwassen dyslectici - “Ik ben dus niet dom, ik heb gewoon dyslexie.”

Ontvang meer info

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te krijgen over Signalen van dyslexie