Home » Houtrot » Houtrot-soorten

Welke soorten houtrot zijn er?

Welke soorten houtrot zijn er?

 

Er bestaan drie verschillende soorten houtrot. Bruinrot, witrot en zachtrot. Die tasten het hout allemaal op een iets andere manier aan. Herkennen met welke soort u te maken heeft is de eerste stap in het verhelpen van uw houtrot.

 

Bruinrot

Voor bruinrot zijn verschillende schimmels, of zwammen, verantwoordelijk.

Huiszwam

De Huiszwam is een zeer gevaarlijke schimmel. Hij begint meestal dicht bij de grond in houtwerk in slecht geventileerde ruimtes en kan zich van daaruit heel erg snel verspreiden, zelfs door metselwerk en isolatiemateriaal heen. De zwam laat dan weinig heel van hout, maar ook papier en textiel is niet veilig.

Hij is te herkennen aan witte tot witgelige, watachtige schimmeldraden. Oudere schimmels kunnen wat grijzer tot groener zijn. Uit deze schimmels groeien grijze strengen van enkele millimeters dik die voor het vochttransport in de schimmel zorgen. Daarmee kan de schimmel zich ook in droog hout gaan nestelen. Door Huiszwam aangetast hout is typisch voor bruinrot: bruinig en brokkelig.

Kelderzwam

De Kelderzwam komt vaak voor in door lekkage, regenwater en optrekkend vocht nat geworden hout en daarmee met name in vloerdelen op de begane grond. Gebrekkige ventilatie en vochtafvoer kunnen een deel van de oorzaak zijn, maar ook te nat verwerkt hout is er gevoelig voor.

Kelderzwam is te herkennen aan donkerbruine tot zwarte draderige strengen van 1 tot 2 mm dikte die meestal waaiervormig zijn vertakt. Het vruchtlichaam is een aan het hout gehechte plaat van ongeveer 3 mm dik. De kleur begint okergeel, maar is later donker olijfgroen tot bruin. Ze kunnen tot meer dan 50 centimeter groot worden. Aan de buitenkant van dit vruchtlichaam worden de sporen gevormd op het kiemvlies.

De sterkte van het aangetaste hout gaat snel achteruit, maar de Kelderzwam groeit alleen als het hout vochtig genoeg is. Bij teveel vocht is er niet genoeg zuurstof voor de zwam. Bij temperaturen onder de 0 graden Celsius stopt de groei, maar de zwam kan temperaturen onder de -30 graden Celsius overleven.

Plaatjeshoutzwam

De Plaatjeshoutzwam komt in en rond gebouwen voor in bijvoorbeeld tuinhout en kozijnen. Vooral naaldhout is er gevoelig voor. De aantasting dieper in het hout is vaak erger dan direct aan de oppervlakte en plaatselijk kan de aantasting van aangetast hout ernstiger zijn.

De Plaatjeshoutzwam is in het begin van zijn groei lastig te herkennen. De schimmeldraden zitten meestal in het hout, niet erop, en zijn microscopisch klein. In spleten kunnen ze een oranjegele massa vormen die ook met het blote oog te zien is. De vruchtlichamen kunnen door verschillende groeiomstandigheden ook verschillende vormen hebben. Ze kunnen aan het hout vast zitten of meer op kleine paddestoelen lijken. De kleur is beige tot donkerbruin. Ze groeien meestal uit spleten die in het aangetaste hout zitten. Bij warme temperaturen van rond de 30 graden Celsius en genoeg vocht groeit de Plaatjeshoutzwam het beste, maar hij kan heel lang in droog hout overleven om bij vochtige omstandigheden weer terug te komen.

 

Witrot

Bij witrot groeit er een paddestoel parasitair op het hout. De aantasting is lichter van kleur, al kan dat in het begin nog wat donkerder zijn, en het hout wordt uiteindelijk vezelachtig. Dit in tegenstelling tot bruinrot, waarbij duidelijk ook scheurtjes overdwars voorkomen.

De meeste witrotschimmels tasten loofhout aan, al zijn er die ook flinke schade aan naaldhout kunnen veroorzaken.

 

Zachtrot

Zachtrot lijkt erg op witrot. De schimmels tasten met name het hout direct onder de oppervlakte aan en blijft dan aan de buitenkant van het hout. Onder de juiste condities kan witrot echter net zo diep in het hout dringen als andere vormen van houtrot. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij houten funderingen.

Zachtrot is in het begin te herkennen door een bruinzwarte kleur op het hout. Onder de microscoop zijn de schimmels meestal kleurloos. Als het hout verder is aangetast wordt het hout zacht. Gedroogd lijkt dat een beetje of verkoold hout, met scheurtjes in de lengte en de breedte van het hout. Nat is deze aantasting er gemakkelijk vanaf te schrapen.

Ontvang meer info

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te krijgen over Welke soorten houtrot zijn er?