Home » Kindermishandeling » Herken-Kindermishandeling

Hoe herken ik kindermishandeling?

Hoe herken ik kindermishandeling?

 

Hoe herken ik kindermishandeling?

Een kind dat mishandeld wordt kan zich verward, schuldig of beschaamd voelen. Hij of zij kan bang zijn om iemand over het mishandelen te vertellen, voornamelijk als de misbruiker een ouder, familielid of vriend van de familie is. Met name oudere kinderen zullen niet snel uit zichzelf vertellen dat ze mishandeld worden, omdat ze bang zijn voor de misbruiker of deze willen beschermen. En vaak denken ze ook dat ze niet serieus genomen zullen worden. Als je met kinderen werkt is het belangrijk dat je zowel de fysieke als de gedragsmatige signalen van kindermishandeling en verwaarlozing kunt herkennen. Niet alleen bij de kinderen zelf, maar ook bij de ouders.

Signalen van kindermishandeling bij het kind

De signalen van kindermishandeling kunnen variëren. De aanwezigheid van waarschuwingssignalen hoeft niet per se te betekenen dat het kind ook daadwerkelijk mishandeld wordt. Toch is het goed om je ogen en oren open te houden voor signalen van kindermishandeling, zoals:
 • • Afzondering van vrienden of gebruikelijke activiteiten
 • • Veranderingen in het gedrag – zoals agressie, woede, vijandigheid of hyperactiviteit
 • • Veranderingen in schoolprestaties
 • • Een plotseling verlies van het zelfvertrouwen
 • • Onverklaarbare blauwe plekken, kneuzingen of verwondingen
 • • Moeite hebben met lopen of staan
 • • Een gebrek aan toezicht
 • • Verlies van eerder opgedane vaardigheden
 • • Ongebruikelijke interactie met de ouder(s)
 • • Frequente afwezigheid op school
 • • Tegenzin om naar huis te gaan
 • • Pogingen tot weglopen
 • • Rebels of extreem opstandig gedrag
 • • Angst
 • • Depressie
 • • Zelfbeschadiging of zelfmoordpogingen

Signalen van verwaarlozing bij het kind

Ook verwaarlozing is een vorm van kindermisbruik. Let op bij kinderen die de onderstaande signalen vertonen, maar hou er ook hierbij rekening mee dat deze signalen niet per definitie verwaarlozing hoeven te betekenen; soms zijn er andere dingen die meespelen, zoals financiële problemen.
 • • Een slechte groei of ondergewicht
 • • Een slechte hygiëne
 • • Ernstige vermoeidheid en/of slechte gezondheid
 • • Een gebrek aan (voor het weer geschikte) kleding of benodigde (school)spullen
 • • De neiging om geld of eten te pikken
 • • De neiging om hun eten naar binnen te schrokken, of voedsel voor later te verstoppen
 • • Veel afwezigheid
 • • Een gebrek aan aandacht en zorg voor medische of psychologische problemen
 • • Hevige en onverklaarbare stemmingswisselingen
 • • Onverschilligheid
Signalen van kindermishandeling of verwaarlozing bij de ouder In sommige gevallen kan ook het gedrag van de ouder vermoedens van kindermishandeling opwekken. Denk aan ouders die:
 • • Weinig belangstelling tonen voor hun kind
 • • Niet in staat lijken te zijn om fysieke of emotionele pijn bij het kind te herkennen
 • • Ontdekken dat er thuis problemen zijn, of het kind de schuld geven van de problemen
 • • Het kind constant beschuldigen, kleineren of uitschelden, of het kind met negatieve termen beschrijven (waardeloos, kwaadaardig)
 • • Van het kind verwachten dat hij of zij voor hen zorgen
 • • Het kind hardhandig disciplineren, of de leraren vragen om dit te doen
 • • Een ongepast niveau van fysieke of academische prestaties verwachten
 • • Het contact van het kind met anderen ernstig beperken
 • • Conflicterende of niet-overtuigende verklaringen geven voor de verwondingen van het kind
Probeer bij vermoedens van kindermishandeling, kindermisbruik of verwaarlozing zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen en met het kind te praten. Een paar blauwe plekken zijn geen bewijs, maar als het kind zelf ook aangeeft dat het niet naar huis wil omdat papa of mama altijd boos is en met spullen gooit, dan heb je een poot om op te staan. Als je vermoedens worden bevestigd, neem dan contact op met de Kinderbescherming.

Ontvang meer info

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te krijgen over Hoe herken ik kindermishandeling?