Home » Kindermishandeling » Herken-Kindermishandeling-Signalen-2

Herken kindermishandeling optijd!

Herken kindermishandeling optijd!

 

Signalen van kindermishandeling herkennen

Kindermishandeling kan soms lastig te herkennen zijn. Toch zijn er signalen die je er vaak wel uit kunt pikken. Als je vermoedens hebt van mishandeling of verwaarlozing bij kinderen, stel jezelf dan de volgende vragen:

#1. Lijkt het kind angstig voor de vermoedelijke misbruiker (ouder, voogd, mentor)?

Dit is één van de beste manieren om mishandeling of verwaarlozing te identificeren. Als een kind aan het einde van de schooldag geen zin heeft om naar huis te gaan, vraag dan waarom hij of zij dat niet wil.

#2. Heeft het kind onverklaarbare blauwe plekken, kneuzingen of verwondingen?

Dit kan soms lastig te zien zijn, omdat de kleding vaak de verwondingen bedekt. Daarbij krijgen de meeste kinderen dagelijks blauwe plekken op het speelplein. Maar als je een verdachte verwonding opmerkt, vraag het kind dan of hij of zij in orde is en hoe het is gebeurd.

#3. Is de hygiëne van het kind ondermaats?

Het is goed om te onthouden dat een slechte hygiëne niet per definitie betekent dat het kind verwaarloosd wordt. Het zou bijvoorbeeld kunnen komen doordat de ouders zelf niet al te hygiënisch zijn. Maar als de hygiënische standaard van een kind zijn of haar welzijn negatief beïnvloed, dan is er wel sprake van verwaarlozing.

#4. Is het kind wel eens van huis weggelopen, of spijbelt hij/zij van naschoolse activiteiten?

Een kind dat wegloopt is soms gewoon een koppig kind dat na een uur wel weer terugkomt. Maar wanneer een kind gedwongen moet worden om naar huis terug te komen, kan dit een teken van kindermisbruik zijn. Als een ouder onverschillig lijkt over een kind dat urenlang wegblijft, zou dit kunnen betekenen dat ze zich niet druk maken om de veiligheid van het kind, en dat kan een indicatie zijn voor verwaarlozing. Als een kind ineens geen interesse meer heeft in naschoolse activiteiten, vraag dan waarom. Het zou kunnen dat het kind gewoon iets anders leuker vindt, maar het zou ook kunnen betekenen dat het kind daar gepest of misbruikt wordt.

#5. Is het kind regelmatig absent van school?

Kinderen die regelmatig zonder reden absent zijn, hebben vaak ouders die het weinig kan schelen hoe hun kinderen presteren op school. Wordt je geconfronteerd met ouders die zich niet druk maken over of hun kind naar school gaat, dan is er sprake van verwaarlozing. Het is dan aan de leraar om actie te ondernemen.

Als je een leraar, coach, mentor of vriend bent…

…die vermoedt dat een ouder zijn of haar kind misbruikt of verwaarloost, zorg dan eerst dat je voldoende bewijs hebt. Een paar schrammen op de knie is geen bewijs van misbruik. Maar als het kind altijd onder de bulten en blauwe plekken zit, dan is het een ander verhaal. En als je het misbruik met eigen ogen ziet, rapporteer dit dan direct aan de Kinderbescherming. Als je met kinderen werkt is het aan jou om je ogen en oren open te houden en kindermisbruik of verwaarlozing te rapporteren.

Als je een ouder bent…

…is het aan te raden om goed contact te onderhouden met de leraren, coaches en mentors van je kind, en goed op te letten op hoe zij met je kind omgaan. Het is ook belangrijk om met je kind te praten over misbruik door andere volwassenen, en te herhalen dat ze het altijd aan je moeten vertellen als er iets gebeurt. Wees wel voorzichtig met hoe je misbruik naar je kind toe definieert; ze moeten niet denken dat de coach hen misbruikt wanneer die alleen maar streng is. Neem bij vermoedens van kindermisbruik contact op met de politie. •

Ontvang meer info

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te krijgen over Herken kindermishandeling optijd!